Świadectwa

ZAPROSZENIE

Swoje świadectwo możesz przesłać nam tutaj. Zamieścić będziemy je mogli po kontakcie z Tobą. Dzięki!
Twój e-mail:

SPIS TREŚCI

DZIEŃ JEDNOŚCI 9 października 2021

Świadectwa

Byliśmy spragnieni takiego spotkania. Bardzo wartościowe, bogate w treści konferencje, kazanie biskupa i Adoracja. Ważna myśl, aby rozwijać w sobie kulturę życia wydarzeniem Pięćdziesiątnicy. A więc, mieć świadomość nieustannej obecności i działania Ducha Świętego.
Agnieszka

Bogu niech będą dzięki za możliwość przeżywania Dnia Jedności. Wielkie podziękowania dla organizatorów, za ich zaangażowanie, za dar wspólnoty. W porywających konferencjach O. Hydena czuć było moc i działanie Ducha Świętego. Radujemy się Dobrą Nowiną, że Pan Jezus wybrał nas takimi, jacy jesteśmy i w naszej niedoskonałości, tak jak apostołowie, zostaliśmy powołani i posłani. Mamy zaczynać od Jezusa, nie od nas samych. I nie skupiać się na naszej grzeszności, ale na Bożej Miłości. W tym błogosławionym czasie dostaliśmy słowa otuchy i umocnienia. Ważne, by w trudnościach i problemach, jakie my, Kościół i Ojczyzna i Europa przeżywamy, nie załamywać się, bo Bóg działa w swej mocy, Słowie, sakramentach. A my mamy i chcemy trwać w wierności naszemu jedynemu Panu i Królowi, Jezusowi. Każdego dnia doświadczamy Daru Łaski.
Chwała Panu!
"Narodzenie" Katowice Koszutka

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w Dniu Jedności. Bardzo ciekawy program i wartościowe treści. Bardzo dobra organizacja, za którą duże podziękwanie! BÓG ZAPŁAĆ! Wystąpienia O. Haydena ubogacające i motywujące. Eucharystia, adoracja i agapa jednoczące nas między sobą i wokół Chrystusa. Wyjechałam umocniona i bogatsza o nowe doświadczenie wspólnoty. Za wszystko Bóg zapłać!
winmeg

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu miałem obraz który przedstawiał cieniutkie nitki, które były rozwieszone nad naszymi głowami a na nich były zawieszone kropelki wody (coś jak zroszona poranna pajęczyna). Te kropelki spadały na nasze otwarte dłonie i na nas samych. Im szerzej otwarte ręce i dłonie tym więcej kropelek wody spadało na nie. Te same kropelki spadały na tych, za których się modliliśmy a szczególnie na tych, których obejmowaliśmy swoją własną intencją. W każdej z tych kropelek była inna łaska Boża lub dar Ducha Świętego. Wierzę, że bardzo szczególnymi łaskami zostały obdarzone osoby z naszych własnych intencji. Jezus obiecał, że każda prośba zostanie wysłuchana i spełniona. Chwała Panu
Grzegorz

Dzień Jedności uświadomił mi i zagościł w moim sercu i umyśle że Bóg ma plan dla każdego człowieka. Ja mam się tylko modlić z sercem, zaufać Bogu, słuchać natchnień Ducha Świętego i czynić wolę Boga, dziękować i uwielbiać. Jemu cześć i chwała.
Maria, Tysiąclecie

Spotkał się Kościół w kościele ze swoim Panem i Bogiem. Jezus wywyższony na krzyżu i aniołowie niosący w chuście Ciało Jezusa. To piękno skłaniające do refleksji - myślę, że każdego! I słowa pouczające jak żyć, jak dążyć do świętości. Umierać każdego dnia dla siebie by Duch Święty mógł działać. Skupić się na Jego Miłości. Przyjąć Miłość by ją zanieść tam gdzie Bóg mnie pośle.
Bądź uwielbiony Panie i dodawaj łaski bym wypełniała [Twoją wolę] i pragnęła być świętą.
Jadwiga, Pszczyna

To był mój kolejny Dzień Jedności w moim życiu. Jednak inny niż poprzednie. Wyjątkowy. Przez cały czas spotkania czułam radość pokój i obecność Bożą. Konferencje wygłoszone przez gościa napełniały mnie niesamowita nadzieją, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. O Jego nieskończonym miłosierdziu. Podczas adoracji gdy Jezus został wystawiony w Najświętszym Sakramencie na ołtarzu w sercu powiedziałam Jezusowi: Oddaję Ci moje życie. Niech się wypełni Twoja wola w moim życiu. W tej chwili dostałam dar łez i zaczęłam płakać. Jezus mnie dotykał, uzdrawiał i oczyszczał. Prowadzący miał słowa poznania: "Pan Jezus przychodzi z łaską przebaczenia do osób, które noszą w sobie żal do osób które je skrzywdziły" poczułam pokój i wolność. Następnie padło słowa poznania "Pan Jezus dotyka chore barki i chore kręgosłupy" - w tym momencie takie ciepło poczułam na moim barku. Miałam wtedy również dar łez. Jezus uzdrowił moje ciało i duszę. Teraz już mogę sama zaświadczyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Gdy tylko mu się całkowicie oddamy i zaprosimy Go do swojego życia, On działa. Jezus jest najlepszym lekarzem duszy i ciała. Jedynym źródłem prawdziwej miłości i pokoju. Chwała Panu!
Aleksandra, Katowice