Diakonie

FORMY POSŁUGI

Cechą charakterystyczną Odnowy w Duchu Świętym jest otwartość na dary i charyzmaty, jakimi Bóg pragnie nas obdarzyć dla budowania Ciała Chrystusa. SŁUŻBA darami otrzymanymi od Boga jest oznaką naszej wdzięczności wobec Ducha Świętego i miłości do bliźnich, którą On wlewa w nasze serca.

Jesteśmy obdarowani przez Pana darami, aby służyć Bogu poprzez służbę bliźniemu, wspólnocie, Kościołowi (por. 1 Kor 12,4-14). Posługiwanie otrzymanymi darami jest bardziej owocne, kiedy podejmowane jest przez poszczególne osoby nie tyle indywidualnie, ale wraz z innymi, tworząc tzw. diakonie. Są to grupy osób, które chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie poprzez posługę tymi talentami, darami i charyzmatami, którymi Bóg nas obdarzył. W ramach działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym powstały diakonie, których celem jest służba na rzecz ewangelizacji, formacji członków i animatorów naszych wspólnot, funkcjonowania ośrodka i zaangażowania w konkretne posługi dotyczące inicjatyw Odnowy podejmowanych w zależności od rozpoznanych potrzeb.

W chwili obecnej posługę podejmują diakonie:

DIAKONIA EWANGELIZACYJNA - jest to diakonia podejmująca posługę przepowiadania Ewangelii, a ponieważ przepowiadanie to, ciągle niezmienne, co do treści, odbywa się jednak w różnych formach, w skład Diakonii Ewangelizacyjnej wchodzą:

Każda z Diakonii tworzących Diakonię Ewangelizacyjną, ma swoje własne spotkania formacyjne i doskonalące warsztat. Oprócz tego całość Diakonii Ewangelizacyjnej spotyka się również systematycznie na wspólnym spotkaniu formacyjnym.

RADA PASTORALNA - Członkowie Rady mają za zadanie troskę o jedność i rozeznawanie drogi grup Odnowy w Duchu Świętym naszego rejonu, rozeznawanie podejmowanych posług i przygotowywanie spotkań formacyjnych oraz koordynowanie poszczególnych działań. Czynią to przez wsłuchiwanie się w to, "co Duch mówi do Kościoła", a także przez otwarcie na sugestie i inicjatywy płynące od członków grup modlitewnych. Obecny skład Rady Pastoralnej to:

DIAKONIA SŁOWA - Diakonia ta podejmuje posługę formacji animatorów oraz członków naszych grup modlitewnych. Jej zadaniem jest głoszenie konferencji w czasie spotkań ewangelizacyjnych, rekolekcji, spotkań formacyjnych czy też Seminariów Odnowy w grupach modlitewnych naszej Archidiecezji. Jej powstanie zainicjowane zostało na spotkaniu Rady w Kokotku, we wrześniu 1999 roku.

DIAKONIA GOSPODARCZA - Członkowie diakonii podejmują posługę dotyczącą prac gospodarczych związanych z funkcjonowaniem naszego Ośrodka. Do głównych zadań jej członków należy zabezpieczenie sprawnego działania wszelkich urządzeń i bieżącego zaopatrzenia magazynu w drobne artykuły spożywcze oraz w środki czystości, a także koordynacja spraw porządkowych - zwłaszcza podczas Dni Jedności grup modlitewnych i Szkoły Animatora, Sesji Charyzmatycznych i innych inicjatyw ewangelizacyjnych organizowanych w Ośrodku.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ AGAPE