O nas

NASI LUDZIE

KS. TADEUSZ SKRZYPCZYK
Moderator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej

Ks. Tadeusz Skrzypczyk

Moderatorem Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej jest ks. Tadeusz Skrzypczyk. Urodził się w Gostyni k/Mikołowa. Powołanie do kapłaństwa dojrzewało w nim od najmłodszych lat, które naznaczone były wieloletnią służbą ministrancką w rodzinnej parafii. W 1971 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Dokonał się wtedy w jego życiu pewien przełom, który miał ogromny wpływ na jego dalsze życie i który tak wspomina:

"Pierwsze osobiste, głębokie zbliżenie się do Pana Boga dokonało się w moim życiu w roku 1971, pod koniec czwartej klasy liceum i na początku pobytu w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Doświadczyłem wtedy "głębokiego zanurzenia w oceanie Bożej" Miłości. Dziwiłem się, dlaczego nikt wcześniej nie powiedział mi, że Pan Bóg aż tak bardzo mnie kocha. Wtedy jeszcze nie mówiło się o chrzcie w Duchu Świętym. Czytałem jedynie o tym w Biblii, ale wydawało mi się, że teraz coś takiego nie zdarza się. Dopiero, gdy osiem lat później czytałem książkę Ralpha Martina - "Głód Boga", uświadomiłem sobie, że to co przeżyłem było "chrztem w Duchu Świętym".

"Nieco później, gdy w 1978 r, jako świeżo wyświęcony ksiądz, zostałem wikarym w parafii w Chorzowie-Batorym, wpadła mi w ręce książka Stephena Clarke'a - "O darach duchowych". Autor nawiązał w niej do słów św. Pawła: "Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych" (1Kor 12,1). Przeżyłem wtedy pewnego rodzaju szok. Skończyłem z bardzo dobrym wynikiem teologię, ale właściwie nic nie wiedziałem o darach duchowych. W tym też czasie w naszej parafii zawiązała się grupa studentów, którzy pragnęli głębiej poznać Boga. Zetknąwszy się ze spotkaniami ekumenicznymi przyszli do mnie mówiąc: "Księże, coś trzeba robić, zacząć się modlić, ale po katolicku". No i zaczęliśmy się spotykać i modlić. Potem nawiązaliśmy kontakt z obecnym biskupem, ks. Bronisławem Dembowskim, który udostępnił nam tekst siedmiotygodniowego seminarium Odnowy w Duchu Świętym. To seminarium przeżyło siedem osób, które stały się zaczynem pierwszej regularnie się spotykającej grupy Odnowy w Duchu Świętym na Śląsku."

W następnych latach ks. Tadeusz pełnił posługę duszpasterską w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku - Białej, Podwyższenia Krzyża Świętego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Inicjował powstawanie i spotkania kolejnych grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym na Śląsku. Udzielając zachęty i prowadząc systematyczną formację, koordynował także działalność grup modlitewnych tzw. Rejonu Południowego (tereny dzisiejszych diecezji: gliwickiej, sosnowieckiej, opolskiej, bielsko - żywieckiej, częstochowskiej i archidiecezji katowickiej). Formacja odbywała się głównie poprzez rekolekcje zimowe i letnie oraz comiesięczne trzydniowe spotkania w Jaworzu k. Bielska, a potem w Międzybrodziu.

Ks. Tadeusz Skrzypczyk

W roku 1983 został bowiem zaproszony do kilkuosobowej grupy tworzącego się wówczas pierwszego zespołu koordynatorów w Polsce. Przez wiele lat był członkiem Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów. Wielokrotnie był delegatem KZK na Ogólnoświatowe Kongresy Liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, brał także udział w międzynarodowych sesjach i rekolekcjach organizowanych przez ICCRS oraz przez znane wspólnoty charyzmatyczne.

5 grudnia 1984 jako pierwszy w Polsce kapłan otrzymał z rąk ówczesnego ordynariusza katowickiego ks. biskupa Herberta Bednorza, dekret mianujący go moderatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym.

W latach 1994 - 2007 pełnił posługę proboszcza w kościele NSPJ w Katowicach - Murckach. Tam też powstał Archidiecezjalny Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, w którym prowadzono regularną formację poprzez szkolenia, rekolekcje i różne formy ewangelizacji.

Ks. Tadeusz Skrzypczyk

W roku 1983 założył wspólnotę życia, która później przyjęła nazwę "Wspólnota Życia w Maryi - Magnificat". Jej statuty zatwierdził w roku 2003, nadając kościelną osobowość prawną, ks. abp Damian Zimoń. W roku 2005 Wspólnota została przyjęta do tzw. Catholic Fraternity of the Catholic Charismatic Covenant Communities and Fellowships (Międzynarodowa Federacja Nowych Wspólnot i Stowarzyszeń) z siedzibą w Watykanie. Stolica Apostolska, w trosce o właściwą formację Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na świecie, erygowała "dwa ramiona" odpowiedzialne za Odnowę: ICCRS i CF.

Obecnie ks. Tadeusz będąc członkiem Rady CF, w Komitecie Wykonawczym, w którym jest kilku przedstawicieli z każdego kontynentu, pełni funkcję koordynatora Wspólnot z Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest cenionym spowiednikiem oraz znanym rekolekcjonistą. Często zapraszany do głoszenia konferencji i rekolekcji - zarówno w kraju jak i za granicą - podejmuje tę posługę zasadniczo ze Wspólnotą. Od 1995 roku angażuje się w inicjatywę "Intercession for Priests" (rekolekcje i modlitwa wstawiennicza za kapłanów), zainicjowaną przez o. Kevina Scallona i s. Briege McKenna z Irlandii. Obecnie wraz ze Wspólnotą Życia w Maryi-Magnificat podejmuje tę posługę corocznie również w Polsce.

ELŻBIETA ZACKIEWICZ
Koordynatorka Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej