Ewangelizacja

MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE DUSZY I CIAŁA

Jezus jest Panem

Kiedy Jezus wskrzesił córkę Jaira, najpierw przywrócił jej życie, a dopiero potem oddał ją rodzinie. Podobnie w życiu duchowym najistotniejszym momentem jest wskrzeszenie, czyli narodzenie się na nowo, a dopiero później pogłębianie formacji, mającej na celu dalszy rozwój życia duchowego. Dlatego zanim zaproponujemy spotkania formacyjne, mające na celu wzrastanie, najpierw zaczynamy od głoszenia Ewangelii, która jest nowym życiem, nowym doświadczeniem wiary. Człowiek dopiero wtedy nabiera odpowiedniej motywacji, by zmienić swoje życie.

Sprawdzoną formą ewangelizacji, jest Msza Święta połączona z modlitwą o uzdrowienie, na której spotykamy się już od 1994 roku.

Diakonia ewangelizacyjna spotyka się zawsze godzinę wcześniej - w tym czasie część osób posługujących trwa na wspólnej modlitwie w intencji spotkania, a część osób udaje się na miasto i w czasie indywidualnych rozmów z napotkanymi ludźmi głosi Dobrą Nowinę, zapraszając jednocześnie na Mszę.

Wszelkie uzdrowienia, o których czytamy w Ewangelii, zawsze połączone były z głoszeniem Dobrej Nowiny, dlatego Eucharystia poprzedzona jest godzinnym spotkaniem ewangelizacyjnym. Jest to czas, kiedy głosimy miłość Boga Ojca do każdego człowieka; Ojca, który widząc słabość i grzech człowieka, posłał na świat swojego Syna - Jezusa Chrystusa. On umarł za nas na Krzyżu i Zmartwychwstał. W czasie głoszonego orędzia jest zawsze możliwość oddania swego życia Jezusowi, uznania Go za swojego Pana i Zbawiciela. Prosimy też Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na działanie łaski i pomagał nam odkryć piękno wspólnoty Kościoła. Uwielbiamy Boga przez śpiew, modlitwę i gesty. Jest czas na świadectwa.

Przez wspólną modlitwę, przygotowujemy się też do głębszego przeżycia najważniejszego punktu tego spotkania - Eucharystii.

Podczas Eucharystii, wsłuchujemy się w Słowo Boże, którego treść przybliżana nam jest w homilii. Po przyjęciu Pana Jezusa w komunii świętej, adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie. Trwamy na modlitwie pozwalając, aby objawiła się Boża moc i miłość.

I Pan rzeczywiście przychodzi. Może ktoś powiedzieć: po co prosić Boga, skoro On wie, czego nam potrzeba. Jednak Słowo Boże i czyny Jezusa, świadczą o tym, że można Boga prosić o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Jezus pyta każdego: Co chcesz, abym ci uczynił ?

Także dzisiaj dzieją się cuda. Jezus naprawdę uzdrawia. Jest wiele świadectw o uzdrowieniach duchowych i fizycznych, także o wyzwoleniu z różnych nałogów, oraz nienawiści. Przebaczenie jest tu bardzo ważne, gdyż jego brak zamyka nas na przyjęcie Bożej miłości i jej uzdrawiającej mocy.

Prosząc Boga o uzdrowienie, uczymy się jednocześnie przyjmować Jego wolę, ofiarować Mu swoje cierpienie, bo tylko z Nim, może ono nabrać nowej wartości.

Termin i miejsce Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie podawany jest na bieżąco na stronie głównej.

JEZUS JEST PANEM !