Diakonia muzyczna

O MUZYKACH

Diakonia Muzyczna Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej służy od wielu już lat.

Darem dobrego głosu lub umiejętności gry na instrumencie uwielbiamy Boga dbając o to, aby nasza posługa była jedocześnie modlitwą a również pomagała innym wejść w modlitewne uwielbienie i dziękczynienie.

Członkami diakonii są instrumentaliści, osoby śpiewające i akustyk.

Diakonia Muzyczna, razem z Diakonią Głoszącą wchodzi w skład Diakonii Ewangelizacyjnej - zazwyczaj podejmujemy posługę wspólnie.

Posługujemy podczas Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie, sesji charyzmatycznych, Dni Jedności, Szkoły Animatora i podczas innych spotkań.

Rozwijamy swoje umiejętności i swoją formację:

Pomagamy również animatorom muzycznym i osobom chcącym podjąć taką posługę w naszych wspólnotach w parafiach przez organizowanie dla nich warsztatów muzycznych.

Jeżeli posiadasz dobry głos lub dobrze grasz na instrumencie, a chciałbyś dołączyć do nas - zapraszamy!

Warunkiem jest przynależność do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz zaakceptowanie obowiązujących zasad posługi w diakonii.

Kontakt: Bogdan Műller mail: bomuz@wp.pl

Diakonia Muzyczna