Diakonia muzyczna

WARSZTATY MUZYCZNE DLA GRUP I WSPÓLNOT
"Śpiewajcie Mu i grajcie Mu ..."(Ps 105,2)
31.08-02.09.2012 Kokotek

W pięknym miejscu - ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej odbyły się Warsztaty Muzyczne dla animatorów oraz wszystkich zainteresowanych posługą muzyczną. Warsztaty te prowadziła Diakonia Muzyczna Odnowy. W zajęciach uczestniczyły 24 osoby.

Pan Bóg zgotował nam niespodziankę w postaci swojego Słowa z czytań przewidzianych na ten czas:

Piątek: Ps 33 - "Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie pana na cytrze, grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach"

Sobota: 1 Kor,26 - "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu." Mt 25,14-30 - przypowieść o talentach

Czyż mógłby być wspanialszy znak ?

W pierwszym dniu - w piątek, wysłuchaliśmy konferencji "Animator muzyczny - kto to taki ?" oraz odbyły się pierwsze zajęcia muzyczne. Każdy uczestnik otrzymał materiały muzyczne w postaci nut i tekstów.

Dzień zakończył się modlitwą wieczorną oraz przekazaniem Słowa do indywidualnej modlitwy i medytacji.

Sobota rozpoczęła się poranną modlitwą Liturgii Godzin. W ciągu tego dnia wysłuchaliśmy dwóch konferencji: "Dokumenty Kościoła a muzyka", "Posługa muzyczna - uwagi praktyczne" oraz trwała nauka nowych pieśni, przygotowanych na Warsztaty. Ponadto po krótkich wprowadzeniach teoretycznych do tematów:

"Jak grać - gitara to nie wszystko", "Jak śpiewać - podstawy emisji głosu", odbyły się zajęcia praktyczne i konsultacje w dwóch grupach: grających i śpiewających.

Po Eucharystii , którą w naszej intencji odprawił ks. Tadeusz oraz krótkich zajęciach muzycznych dzień zakończyliśmy wieczorem uwielbienia. Była to radosna modlitwa wspólnotowa podczas której okazało się, że wszystkie ćwiczone przez nas pieśni układały się kolejno w jedną, potężną modlitwę chwały i dziękczynienia. Było to wspaniałe przeżycie i doświadczenie mocy modlitwy i śpiewu wspólnotowego. Chcieliśmy, aby to uwielbienie trwało i trwało bez końca ...

Na zakończenie tak bogatego dnia przekazane zostało kolejne Słowo dla każdego z uczestników.

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy Eucharystią. Wysłuchaliśmy ostatniej konferencji "Nie bój się, czyli: TREMA - jak sobie radzić". I odbyły się ostatnie zajęcia muzyczne.

Popołudniowe ostanie spotkanie, to czas dziękczynienia oraz świadectwa uczestników Warsztatów.

Żegnaliśmy się wszyscy z żalem, ale i nadzieją na kolejne Warsztaty.