Ewangelizacja

KERYGMAT


1. Bóg Cię kocha

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego przyjaźnie przyciągnąłem cię do siebie (Jr 31,3)

2. Jesteś grzesznikiem

Wszyscy przecież zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga (Rz 3,23)

3. Jezus już Cię zbawił

Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16)

4. Uwierz i nawróć się

Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę (Ap 3,20)

5. Przyjmij w darze Ducha Świętego

Dam wam nowe serce i nowego Ducha ześlę do waszego wnętrza (Ez 36,26)

6. Wejdź do wspólnoty Kościoła

Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadanie, tak my liczni stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami (Rz 12,4-5)