Modlitwa

AGAPE - MODLITWA WSTAWIENNICZA

Potrzebujesz modlitwy? Będziemy modlić się z Tobą:

Zamiarem Boga jest, aby Kościół - Ciało Chrystusa, stawał się coraz bardziej wspólnotą, której członkowie z miłością wzajemnie troszczą się o siebie.

Nie zawsze możemy nieść pomoc materialną a to, co jest nam najbardziej potrzebne ze strony bliźnich, to miłość wyrażająca się we wsparciu duchowym.

Każdy z nas doświadcza bólu, trosk i problemów, których sam nie potrafi unieść. Pamiętaj - nie jesteś sam! Potrzebujesz modlitwy ?

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14,14)

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę (Łk 18,7-8a)

Ufność, którą w Nim pokładamy polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą (1 J 5,14)

Napisz do nas, o co chcesz się modlić wraz z diakonią modlitwy wstawienniczej i podaj swoje imię lub imię osoby, której modlitwa ma dotyczyć:

Prośba: Twój e-mail:
  • W intencji każdej z nadesłanych próśb, modlitwę podejmą Siostry i Bracia w jednej
  • z diakonii modlitwy wstawienniczej istniejących w naszych grupach modlitewnych
  • Twoją prośbę o modlitwę wstawienniczą prześlemy przynajmniej do jednej z osób, które zgłosiły
  • chęć udziału w Diakonii Modlitwy Wstawienniczej AGAPE
  • Nadesłaną intencję dołączymy do próśb przedstawianych Miłosiernemu Bogu podczas kolejnej Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

Jeżeli pragniesz włączyć się do naszej wspólnej modlitwy, wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz:

Pragnę włączyć się do Diakonii Modlitwy Wstawienniczej Agape i proszę o przesyłanie mi intencji. Zobowiązuję się do modlitwy w powierzonej mi intencji na okres:
1 tygodnia
1 miesiąca
3 miesięcy
inny:

Proszę o przesyłanie mi następnych intencji (jeżeli pragniesz przyjąć tylko jedną intencję modlitewną, pozostaw tę rubrykę pustą):
raz w miesiącu
co 3 miesiące
co 6 miesięcy
w innych odstępach czasu:

Moją modlitwą w nadesłanych do mnie intencjach Diakonii Modlitwy Wstawienniczej Agape będzie:
codzienny, pełny udział w Eucharystii
raz w tygodniu pełny udział w Eucharystii
codzienne rozważanie jednej części Różańca
codzienne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego
codzienna, przynajmniej 15-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu
inna:

Twoje imię:  Grupa modlitewna (gdy do niej należysz):
Twój e-mail: