Modlitwa

AGAPE - MODLITWA WSTAWIENNICZA

Potrzebujesz modlitwy? Będziemy modlić się z Tobą:

Zamiarem Boga jest, aby Kościół - Ciało Chrystusa, stawał się coraz bardziej wspólnotą, której członkowie z miłością wzajemnie troszczą się o siebie.

Nie zawsze możemy nieść pomoc materialną a to, co jest nam najbardziej potrzebne ze strony bliźnich, to miłość wyrażająca się we wsparciu duchowym.

Każdy z nas doświadcza bólu, trosk i problemów, których sam nie potrafi unieść. Pamiętaj - nie jesteś sam! Potrzebujesz modlitwy ?

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14,14)

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę (Łk 18,7-8a)

Ufność, którą w Nim pokładamy polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą (1 J 5,14)

Napisz do nas, o co chcesz się modlić wraz z diakonią modlitwy wstawienniczej i podaj swoje imię lub imię osoby, której modlitwa ma dotyczyć:

Formularz kontaktowy:
  • W intencji każdej z nadesłanych próśb, modlitwę podejmą Siostry i Bracia w jednej z diakonii modlitwy wstawienniczej istniejących w naszych grupach modlitewnych
  • Twoją prośbę o modlitwę wstawienniczą prześlemy przynajmniej do jednej z osób, które zgłosiły chęć udziału w Diakonii Modlitwy Wstawienniczej AGAPE
  • Nadesłaną intencję dołączymy do próśb przedstawianych Miłosiernemu Bogu podczas kolejnej Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała