Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
Archidiecezji Katowickiej

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - TEJ ziemi ! JP II
Rekolekcje
Rekolekcje
Kokotek
Rekolekcje
Rekolekcje
Kokotek
Czuwanie 2024
Jubileusz <W Drodze>
Pod Twoją obronę
za Ukrainę
Pod Twoją obronę
w obronie polskich granic

ZAPRASZAMY