Formacja

SZKOŁA ANIMATORA

Animator to człowiek, który prowadzi ludzi do Boga. Także ukierunkowuje, zachęca, pobudza i ożywia wiarę innych czy to w małej grupie, czy jako lider we wspólnocie. Tę służbę może pełnić tylko człowiek właściwie przygotowany i otwarty na to, aby być formowanym. Posługa ta wymaga bowiem nieustannej formacji. Dokonuje się ona m.in. przez udział w rekolekcjach przeznaczonych dla animatorów czy liderów, znajomość dokumentów Kościoła czy książek, które są proponowane jako materiał formacyjny dla grup.

Ważnym elementem formacyjnym dla animatorów Odnowy w Duchu Świętym w naszej archidiecezji jest odbywająca się cyklicznie Szkoła Animatora, w której mają obowiązek uczestniczyć wszyscy animatorzy oraz osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Spotkania w ramach Szkoły Animatora mają swoje stałe elementy: Eucharystia, adoracja, konferencja. Tematyka tych zajęć związana jest z pełnioną posługą.

Ważnym punktem tych spotkań jest również część warsztatowa, w czasie której animatorzy uczą się, jak praktycznie zastosować usłyszaną teorię. Wspólnie odkrywamy, co robić, aby nasza posługa jako animatorów i liderów grup nie była tylko wypełnianiem obowiązków i zarządzaniem, ale by wypływała z miłości Boga i bliźniego. Jest to też czas na dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem wiary oraz radościami i problemami związanymi z posługą animatora.

Swoje spotkania formacyjne mają też liderzy oraz osoby posługujące w Diakonii Ewangelizacyjnej.